Kursy Pitagoras

... egzamin to pestka!

- Życzymy owocnej nauki! -

Nasza misja

Naszym zadaniem jest przede wszystkim wyrównywanie szans u uczniów mających różnego rodzaju trudności w edukacji szkolnej, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań u uczniów szczególnie uzdolnionych. Zajęcia prowadzimy wg autorskich programów opracowanych na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Nadrzędnym celem kursów maturalnych, gimnazjalnych i ósmoklasisty jest, aby każdy uczeń osiągnął jak najlepszy wynik na egzaminie i mógł kontynuować naukę w wymarzonej szkole.

 

Dlaczego warto?

Korzyści z nauki w Pitagorasie

Kursy przygotowawcze do egzaminów "Pitagoras" to 100% zaangażowania z naszej strony, bardzo dobre warunki nauczania i przyjazne zasady współpracy. Gwarantujemy skuteczność i sukces na egzaminie!

Mamy doświadczenie
(20 lat)

Doświadczenie, które zdobyliśmy dzięki długoletniej działalności gwarantuje Ci skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego, gimnazjalnego lub na koniec klasy ósmej.

Grupy dzielimy na poziomy zaawansowania

Kursy maturalne, gimnazjalne i ósmoklasisty odbywają się w grupach o różnym stopniu zaawansowania uczniów. Na starcie powinieneś rozwiązać test diagnozujący Twoje potrzeby.

Uczą kompetentni nauczyciele

Kursy przygotowawcze do matury, egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty prowadzą egzaminatorzy, weryfikatorzy, ale przede wszystkim pasjonaci i profesjonaliści.

Mamy sprawdzone programy i metody

Na kursach maturalnych, gimnazjalnych i ósmoklasisty realizujemy autorskie programy zgodne ze standardami CKE. Metody nauczania dostosowujemy do poziomu grup.

Organizujemy próbne egzaminy

W ramach jednego kursu maturalnego, gimnazjalnego czy ósmoklasisty weźmiesz udział w dwóch próbnych egzaminach. Arkusze zostaną sprawdzone i ocenione przez egzaminatorów.

Uczymy w małych grupach (4 - 14 osób)

Praca w małej grupie daje możliwość aktywnego udziału w zajęciach wszystkim uczniom, co podwyższa skuteczność przygotowania do matury, egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.

Zapewniamy lekcje
próbne

Pierwsze dwa spotkania w ramach jednego kursu traktujemy jako próbne lekcje. Jeśli zrezygnujesz z zajęć po tym czasie, otrzymasz zwrot całej opłaty za kurs.

W trakcie kursu można zrezygnować z zajęć

Z kursów przygotowawczych do egzaminów można zrezygnować bez podawania powodu. Otrzymasz 80% wartości lekcji, które się jeszcze nie odbyły.

Aktualności

Wieści z Pitagorasa